... in waag

Spain == hell for vegetarians

20 Apr 2006 | 298 words | food spain work waag

Spain is probably the worst place in western europe to be a vegetarian. When i flew to Argentina last year, it was absolutely impossible to find a vegetarian meal in all of Barachas airport. Of course Iberia had fucked up my request for a vegetarian meal so i had to spend something like 20 hours on snickers and peanuts. Now i do not have to deal with the spaniards complete ignorance when it comes to vegetarianism anymore, but my vegetarian colleagues have had to suffer a lot in the first 3 days of our workshop in Spain. After two days of pasta with a tomato sauce made from watered down ketchup, the cooks finally came up with something else, which they referred to as ‘vegetarian risotto‘:

Because of the color we immediately had the suspicion that the thing might contain squid, but because of the funny taste it was kind of difficult to confirm, so we asked them what the fleshy bits in the thing were. Waiter, smiles makes some fishy hand movements that resemble the tentacles of an octopus and tells the two people who had requested something with neither fish nor meat that it was indeed squid. So i start telling him that this is unacceptable and he runs back to the kitchen come back and declares that it is not squid but asparagus. Meanwhile another waiter arrives tells us that it is neither squid nor asparagus and draws a mushroom and tells us it is mushroom. Closer inspection confirmed our initial hypothesis. Later in the discussion one of the vegetarians, in a desperate attempt to justify the fact that he had eaten the entire risotto, came with the theory that actually there was no difference between eggs and squids because they both miss a brain.

Me, alone, working very hard....

20 Mar 2006 | 59 words | creative commons waag amsterdam work conference

Picture taken by Guido van Nispen before the p2p workshop at felix meritis last friday. from looking at the timestamps of the photo and the previous entry (all the way to the bottom in the white box) it seems that he has actually captured me writing the previous blog entry…

See the rest of the Guidos workshop pictures here.

World Information City TV

18 Nov 2005 | 83 words | bangalore india media art urbanism technology work waag

If you happen to live in Shivaji Nagar, Bangalore and you get your cable tv from Devya Satellite Vision you can watch the first installment of world information city tv tonight from 1830h to 2100h IST. World Information City TV is a project of Bombay based artist Shaina Anand and is part of the World Information City event. Apparently they have made a movie out of my camera misfortune a couple of days ago.

watching WIC-TV at A1 auto consultants on Shivaji Road

Submidialogia

28 Oct 2005 | 160 words | brazil media technology waag sarai work travel

Right now I am at the submidialogia event in Campinas organized as part of the Waag Sarai Exchange Platform on the campus of the local university Unicamp. It is a pretty impressive gathering of all sorts of Brazilian media / open access practitioners ranging from free radio activists to government officials involved in the digital culture projects the Brazilian government is deploying throughout this vast country. Parts of the event are streamd live although without the marvelous simultaneous translation services by lots of volunteers the Portuguese only stream will probably be pretty much useless for most readers of this post.

The place where Unicamp is located – Barão Geraldo – is a bit surreal. It is a pretty wealthy settlement that reminds me a lot of California. Accordingly the hotel where some of the participants are staying is called Funcamp:

welcome to funcamp

Update (26 feb 2006): A short report about the conference is available on the exchange platform blog.

My workplace in 2015 (in dutch)

12 Jun 2005 | 666 words | future waag work airtravel

Last week we had a research and development workshop at Waag Society about 20 of us had to engage in 2 days socratic talking. I still do not really know what exactly this was suposed to accomplish but there are two additional days to come, so lets see.

For the first day of the workshop we were asked to write a short account of a day at the Waag in 2015. below you find my somewhat negative vision (all the other visions i have read were positive and mostly focussed on technologically augmented tele-working scenarios):

In mei heeft is de laatste software developer ontslagen. Sindsdien werken er nog 15 mensen in de naam van de Waag. Van de 15 zijn 12 project coördinatoren. De meeste van hun werken niet alleen voor de waag maar ook voor andere instellingen. Sinds 2012 is de Waag langzaam omgevormd naar een instelling die steeds minder mensen in dienst had. Dit is het directe gevolg van het afbouw van overheidssubsidie.

Nu bestaat de waag uit twee lagen. De eerste laag is de programma raad. de mensen in de programmaraad beoordelen projectvoorstellen die door de projectcoordinatoren (de tweede laag) ingebracht worden. projectvoorstellen die aan de missie van de Waag (jaarlijks bijgesteld door de programmaraad) voldoen worden door projectcoordinatoren zelfstandig uitgevoerd. In ruil voor een commissie voor de programmaraad mogen projectcoordinatoren de naam van de Waag bij het werven van fondsen, benaderen van partners en aquireren van projecten gebruiken. Zij zijn echter niet in dienst van de waag, moeten hun inkomsten uit de projecten realiseren en moeten jaarlijks opnieuw door de programmaraad ‘goedgekeurd’ worden.

Projectccordinatoren stellen zelf hun projectteams samen. Tot voor kort konden ze hiervoor nog op een pool van software ontwikkelaars, vormgevers, productie medewerkers beroep doen. Dit system is in de laatste jaren te duur en te inflexiebel gebleken. Nu worden worden voor projecten software ontwikkelaars uit india en iran en vormgevers uit libanon, israel en egyptie engageert met wie op afstand samen gewerkt wordt. Productie medewerkers worden op freelance basis bij producten betrokken en expertise op de gebieden van communicatie, interactie of educatie worden in de regel door projectpartners aangeleverd. Projecten worden erop beoordeelt hoeveel media aandacht zij genereren. Naast het aansturen van projectteams is de belangrijkste taak van Projectcoordinatoren het plaatsen van projectinformatie op de relevante blogs en de toongevende videosyndicatie platformen

Naast 10 projectcoordinatoren die applicaties en oplossingen produceren zijn er twee die maatschappelijke onderwerpen die uit de informatie revolutie zijn voortgekomen onder de aandacht brengen. hun werk bestaat voornamelijk uit het verzamelen van bijdragen van experts op een bepaalt terrein. deze bijdragen worden dan voor in verschillende formaten (audiocursussen, videofeatures, lespakketten) verzamelt en vervolgens op blogs, gespecialieserde knowledge sharing en videosyndicatie platformen geplaatst. in veel gevallen wordt ook in opdracht van overheidsinstellingen, universiteiten, musea en onderwijsinstellingen gewerkt die zo goedkoep een deel van hun programmas kunnen vullen of externe expertise inwinnen. In de laatste zijn er ook weer een aantal conferenties gehouden. Sinds 2007 toen duidelijk was geworden dat de fossile energie energiebronnen van de aarde sneller dan verwacht uitgeput zouden zijn, zijn er bijna geen conferenties meer gehouden omdat het invliegen van sprekers niet meer betaalbaar bleek. in de laatste jaren is er in de underground echter echter een cultuur van lokale conferenties over maatschappelijk relevante onderwerpen ontstaan. Deze lokale conferenties hebben een steeds grotere impact op de sociale structuur van de samenleving gekregen en Waag society is recentelijk begonnen om gesteund op de netwerken van zijn internationale partners (vaak zijn dat jonge softwareontwikklaars en designers die bij andere projecten betrokken zijn) contacten tussen locale initiatieven in andere regios te bemiddelen. Uit deze genetwerkte conferenties komen in de laatste tijd vaker nieuwe project ideen naar voren maar deze worden vaak buiten het waag framework gerealiseerd omdat het moeilijk is gebleken om hiervoor financiële steun bij lokale geldschieters te verkrijgen.

Voor de meeste projectcordinatoren zijn deze zijprojecten echter een van de belangrijkste reden om verder voor de Waag te werken omdat dit toegang tot deze netwerken betekend.

meanwhile... is the personal weblog of Paul Keller. I am currently policy director at Open Future and President of the COMMUNIA Association for the Public Domain. This weblog is largely inactive but contains an archive of posts (mixing both work and personal) going back to 2005.

I also maintain a collection of cards from African mediums (which is the reason for the domain name), a collection of photos on flickr and a website collecting my professional writings and appearances.

Other things that i have made online: