My workplace in 2015 (in dutch)

12 Jun 2005 | 666 words | future waag work airtravel

Last week we had a research and development workshop at Waag Society about 20 of us had to engage in 2 days socratic talking. I still do not really know what exactly this was suposed to accomplish but there are two additional days to come, so lets see.

For the first day of the workshop we were asked to write a short account of a day at the Waag in 2015. below you find my somewhat negative vision (all the other visions i have read were positive and mostly focussed on technologically augmented tele-working scenarios):

In mei heeft is de laatste software developer ontslagen. Sindsdien werken er nog 15 mensen in de naam van de Waag. Van de 15 zijn 12 project coördinatoren. De meeste van hun werken niet alleen voor de waag maar ook voor andere instellingen. Sinds 2012 is de Waag langzaam omgevormd naar een instelling die steeds minder mensen in dienst had. Dit is het directe gevolg van het afbouw van overheidssubsidie.

Nu bestaat de waag uit twee lagen. De eerste laag is de programma raad. de mensen in de programmaraad beoordelen projectvoorstellen die door de projectcoordinatoren (de tweede laag) ingebracht worden. projectvoorstellen die aan de missie van de Waag (jaarlijks bijgesteld door de programmaraad) voldoen worden door projectcoordinatoren zelfstandig uitgevoerd. In ruil voor een commissie voor de programmaraad mogen projectcoordinatoren de naam van de Waag bij het werven van fondsen, benaderen van partners en aquireren van projecten gebruiken. Zij zijn echter niet in dienst van de waag, moeten hun inkomsten uit de projecten realiseren en moeten jaarlijks opnieuw door de programmaraad ‘goedgekeurd’ worden.

Projectccordinatoren stellen zelf hun projectteams samen. Tot voor kort konden ze hiervoor nog op een pool van software ontwikkelaars, vormgevers, productie medewerkers beroep doen. Dit system is in de laatste jaren te duur en te inflexiebel gebleken. Nu worden worden voor projecten software ontwikkelaars uit india en iran en vormgevers uit libanon, israel en egyptie engageert met wie op afstand samen gewerkt wordt. Productie medewerkers worden op freelance basis bij producten betrokken en expertise op de gebieden van communicatie, interactie of educatie worden in de regel door projectpartners aangeleverd. Projecten worden erop beoordeelt hoeveel media aandacht zij genereren. Naast het aansturen van projectteams is de belangrijkste taak van Projectcoordinatoren het plaatsen van projectinformatie op de relevante blogs en de toongevende videosyndicatie platformen

Naast 10 projectcoordinatoren die applicaties en oplossingen produceren zijn er twee die maatschappelijke onderwerpen die uit de informatie revolutie zijn voortgekomen onder de aandacht brengen. hun werk bestaat voornamelijk uit het verzamelen van bijdragen van experts op een bepaalt terrein. deze bijdragen worden dan voor in verschillende formaten (audiocursussen, videofeatures, lespakketten) verzamelt en vervolgens op blogs, gespecialieserde knowledge sharing en videosyndicatie platformen geplaatst. in veel gevallen wordt ook in opdracht van overheidsinstellingen, universiteiten, musea en onderwijsinstellingen gewerkt die zo goedkoep een deel van hun programmas kunnen vullen of externe expertise inwinnen. In de laatste zijn er ook weer een aantal conferenties gehouden. Sinds 2007 toen duidelijk was geworden dat de fossile energie energiebronnen van de aarde sneller dan verwacht uitgeput zouden zijn, zijn er bijna geen conferenties meer gehouden omdat het invliegen van sprekers niet meer betaalbaar bleek. in de laatste jaren is er in de underground echter echter een cultuur van lokale conferenties over maatschappelijk relevante onderwerpen ontstaan. Deze lokale conferenties hebben een steeds grotere impact op de sociale structuur van de samenleving gekregen en Waag society is recentelijk begonnen om gesteund op de netwerken van zijn internationale partners (vaak zijn dat jonge softwareontwikklaars en designers die bij andere projecten betrokken zijn) contacten tussen locale initiatieven in andere regios te bemiddelen. Uit deze genetwerkte conferenties komen in de laatste tijd vaker nieuwe project ideen naar voren maar deze worden vaak buiten het waag framework gerealiseerd omdat het moeilijk is gebleken om hiervoor financiële steun bij lokale geldschieters te verkrijgen.

Voor de meeste projectcordinatoren zijn deze zijprojecten echter een van de belangrijkste reden om verder voor de Waag te werken omdat dit toegang tot deze netwerken betekend.